Listopadowe spotkanie Klubu poświęciliśmy tematowi zmian zachodzących w systemach politycznych Polski i Rosji. Od niemal dwóch dekad obserwujemy bowiem w Rosji ewolucję w kierunku twardego autorytaryzmu. Ograniczane są pluralizm polityczny i wolność słowa, nagminnie łamane są prawa człowieka a społeczeństwo obywatelskie zmaga się z prześladowaniami. Z kolei w Polsce od dwóch lat coraz częściej kwestionowana jest liberalna demokracja. Przy tym, w dyskursie publicznym, pojawiają się głosy, że niebawem sytuacja nad Wisłą może w pewnych aspektach zacząć przypominać to, co działo się przed kilkoma laty w Rosji. XI spotkanie Klubu PL_RU poświęciliśmy zwrotowi ku autorytaryzmowi, jego symptomom, konsekwencjom i roli społeczeństwa w obronie wartości demokratycznych. Zastanawialiśmy się nad tym, czy można dopatrywać się analogii między obecną sytuacją w Polsce a sytuacją w Rosji przed 10 laty. W XI spotkaniu Klubu PL_RU wzięło udział 12 osób z Rosji i 16 z Polski: uczestnicy; oraz dwoje gości specjalnych, Bálint Magyar oraz Tatiana Worożejkina.

 

Spotkaniu towarzyszyła debata publiczna Polska, Rosja, Węgry. Wspólny mianownik? prowadzona przez Katarzynę Pełczyńską-Nałęcz (Fundacja Batorego), w której udział wzięli: Maciej Gdula (socjolog), Bálint Magyar (były minister edukacji Węgier) oraz Tatiana Worożejkina (politolożka).