Szóste spotkanie Klubu PL_RU poświęcono debacie nad znaczeniem miast i ruchów miejskich w zmieniających się społeczeństwach i ich roli w procesach modernizacyjnych. Rozmawiano także o zadaniach jakie biorą na siebie ruchy miejskie i o granicach ich oddziaływania. Udział wzięło 30 osób, w tym 11 gości z Rosji (patrz: uczestnicy).

Spotkaniu towarzyszyła debata publiczna Nowi” i „starzy” wrogowie Rosjan, w której uczestniczyli: Iryna Czeczel , Michaił Fiszman, Aleksander Kyniew, Iwan Preobrażeński, Mark Simon, Denis Wołkow.

 

by-sa-km