Podczas piątego spotkania Klub PL_RU debatował nad zjawiskiem tak zwanych „wojen kulturowych”, ich roli w relacjach politycznych, społecznych i kulturowych. Postawiliśmy sobie pytanie o utylitarny charakter wojen kulturowych w dyskursie publicznym, możliwości ich łagodzenia, a także na ich rozbieżny charakter w Polsce i w Rosji. Udział wzięły 33 osoby w tym 13 gości z Rosji (patrz: uczestnicy).

Spotkaniu towarzyszyła debata publiczna pt. Rosja: konserwatywny zwrot? 

 

by-sa-km