Pierwsze spotkanie, w którym udział wzięło ośmioro Rosjan i dziesięcioro Polaków (patrz: uczestnicy) poświęcone było dyskusji o słabnącej atrakcyjności Europy jako modelu demokracji, modernizacji i rozwoju oraz znaczeniu kryzysu europejskiego dla Polski i Rosji. Wprowadzenia do dyskusji przygotowali: Paweł Świeboda (demosEUROPA – Centrum Strategii Europejskiej) Polska wobec Europy (PDF) oraz Natalia Zubarewicz (Niezależny Instytut Polityki Społecznej i Uniwersytet Moskiewski) Rosja wobec Europy (PDF).

Spotkaniu towarzyszyła publiczna debata Rosja wobec wyzwań współczesności z udziałem rosyjskich uczestników Klubu.

Polecamy komentarze po debacie:

Daniiła Gorbatenki (Rosyjska Partia Libertariańska) (PDF)
Liubow Bisson (Rosyjska Akademia Nauk) (PDF)
Iwana Preobrażeńskiego (Agencja Rosbałt) (PDF)
Sergieja Żaworonkowa (Instytut Gajdara) (PDF)

 

Spotkanie odbyło się przy wsparciu Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia.

logo_CP-RDiP

 

by-sa-km