Konserwatyzm to jeden z najpotężniejszych prądów w filozofii, z tak znanymi przedstawicielami, jak Edmund Burke, Alexis de Tocqueville czy Martin Heidegger. W carskiej Rosji, potem w Związku Radzieckim a ostatnio w Federacji Rosyjskiej, konserwatyzm rozwijał się równolegle do światowych tendencji. Pomimo zachodnich wpływów, narodowa literatura i cerkiew prawosławna sprawiły, że rosyjska myśl konserwatywna podążyła nieco odmienną niż w innych krajach drogą.

Dziś sentyment za minioną potęgą komunistycznego imperium i przywiązanie do wartości prawosławnych są wpisane w główny prąd rosyjskiego konserwatyzmu. Współwystępuje przy tym wiele nurtów w ramach myśli konserwatywnej, od liberalno-konserwatywnych, po narodowo-prawosławne.

Całe nagranie wywiadu z Artiomem Magunem znajduje się w serwisie Gefter.ru.

12769644_10153577026658731_1395841510_n