O Klubie

Klub PL_RU jest forum wymiany myśli i współpracy pomiędzy przedstawicielami młodego pokolenia polskich i rosyjskich ekspertów, publicystów i działaczy.

Wśród ponad setki uczestników Klubu znajdują się zarówno politolodzy, socjologowie, ekonomiści, jak i historycy idei, artyści czy antropolodzy kultury.

Spotkania Klubu odbywają się dwa razy w roku w siedzibie Fundacji Batorego w Warszawie, a każde z nich poświęcone jest odrębnemu problemowi, zarówno z dziedziny polityki wewnętrznej, jak i międzynarodowej. Jak dotąd, zorganizowaliśmy jedenaście spotkań o zróżnicowanej tematyce – od rozliczenia z czasami komunizmu, przez ruchy miejskie i ostatni kryzys gospodarczy po obserwowaną ewolucję systemu politycznego w Polsce i Rosji.

Tworzymy przestrzeń dla dialogu między polskimi i rosyjskimi uczestnikami. Nie chcemy, by działalność Klubu ograniczała się do cyklicznych spotkań, ale by przez cały czas trwała ożywiona dyskusja, wymiana opinii i polemik, nie tylko na naszej stronie, ale także w innych mediach elektronicznych i tradycyjnych.

Pragniemy, by nasza strona stała się opiniotwórczym, wiarygodnym forum dialogu polsko-rosyjskiego. Chcemy prezentować problemy z możliwie rozmaitych punktów widzenia, rzetelnie, starając się unikać powielania stereotypów, do czego zachęcamy i naszych czytelników.