Jeśli Putin jest makiawelistą, to w prawdziwym duchu Makiawela, a nawet więcej – funkcja jego cynicznej pozy w szczególności polega na zawłaszczaniu rozhisteryzowanych mas.

O tym dlaczego właśnie w Rosji rozpowszechniona jest histeria takiego rodzaju, można spekulować i potencjalnie można to wychwycić.

Przynajmniej można założyć, że jest ona związana z rozpadem radzickich instytucji legitymizacji, uznania i kontroli (Wielkiego Innego) i z jednoczesnym poszukiwaniem autorytetu, do którego można by się było odwoływać, którego można było by kochać i tulić.

Dla Slon.ru Artiom Magun – o podstawowych zasadach współczesnego rosyjskiego makiawelizmu [tekst RU]

Slon