12 kwietnia 2016 w siedzibie Fundacji im. Stefana Batorego odbyła się debata „Rosyjski zwrot na prawo”.

W dyskusji udział wzięli: Aleksiej Czadajew (ośrodek analityczny „Region Moskiewski”), Artiom Magun (Europejski Uniwersytet w Petersburgu), Jekaterina Kuzniecowa (Centrum Badania Społeczeństwa Postindustrialnego), Iwan Preobrażeński (Agencja Informacyjna Rosbałt), i Maria Sniegowaja (Columbia University). 
Spotkanie poprowadził Łukasz Pawłowski („Kultura Liberalna”).

 Wypowiedzi panelistów

Dyskusja z publicznością

Omówienie debaty: PDF

Tezy
Nasilenie postaw konserwatywnych w Polsce i Europie zbiega się w czasie z powstawaniem nowego, odwołującego się do konserwatyzmu projektu ideologicznego w Rosji. Czy deklarowany przez Kreml zwrot ku wartościom konserwatywnym przekłada się na realne działania władzy, praktykę rządzenia i zmiany w prawie? Czy rosyjski „zwrot na prawo” jest autentyczny, czy też mamy do czynienia z instrumentalnym traktowaniem ideologii i powrotem do praktyk z czasów Związku Radzieckiego? I ten konserwatywny zwrot jest w zgodzie z nastrojami społecznymi? Jaki ma on wpływ na postawy społeczne? Czy zmienia się system wartości Rosjan?

Noty o panelistach

Aleksiej Czadajew (ur. 1978) – kulturoznawca, dziennikarz. Założyciel i dyrektor ośrodka analitycznego „Region Moskiewski”, były współpracownik Borysa Niemcowa. W latach 2000-2001 redagował antyputinowski portal „dutyj.Pu”, w 2006 roku opublikował książkę Putin. Jego ideologia. W 2009 roku współtwórca Centrum Inicjatyw Modernizacyjnych przy partii Jedna Rosja – później kierownik centralnej komisji wykonawczej tej partii. W roku 2012 opuścił ją z powodu niezgody na libijską politykę Dmitrija Miedwiediewa.

Jekaterina Kuzniecowa (ur. 1981) – politolożka, dr, w latach 2012-2015 wykładowczyni na uniwersytecie Wyższa Szkoła Ekonomii w Moskwie. Dyrektorka programu europejskiego w Centrum Badania Społeczeństwa Postindustrialnego. Zajmuje się stosunkami pomiędzy Unią Europejską i Rosją, kwestiami strategii i ograniczonej suwerenności.

Artiom Magun (ur. 1974) – filozof, politolog, doktor. Dziekan Wydziału Nauk Politycznych i Socjologii Europejskiego Uniwersytetu w Petersburgu, doktoryzował się na uniwersytetach w Strasburgu i Michigan. Autor m.in. książek Negative Revolution (2013) oraz Wspólnota i samotność (2011). Członek grupy roboczej „Co robić?”.

Łukasz Pawłowski (ur. 1985) – psycholog i socjolog, sekretarz redakcji oraz felietonista „Kultury Liberalnej”. Pisze o polskiej i amerykańskiej scenie politycznej. Doktor nauk społecznych (praca dotyczyła współczesnych teorii demokracji). Były stypendysta w Indiana University oraz academic visitor na University of Oxford. W latach 2009–2010 redaktor „Europy – Tygodnika idei” (dodatku do „Dziennika”).

Iwan Preobrażeński (ur. 1981) – politolog, publicysta, analityk, doktor. Pracował m.in. w Centrum Technologii Politycznych, czasopiśmie „Profil” i dzienniku „Wiedomosti”. Był szefem działu „Świat” portalu „Strana.ru”, a następnie szefem działu politycznego Agencji Informacyjnej Rosbałt. Dziś jest współpracownikiem tej agencji. Specjalizuje się w Europie Środkowej i Wschodniej. Regularnie publikuje w prasie i czasopismach środkowoeuropejskich, m.in. w „Nowej Europie Wschodniej”.

Maria Sniegowaja (ur. 1984) – politolożka, doktorantka na Columbia University (politologiczno-statystyczne studia porównawcze). Specjalizuje się w źródłach wsparcia partii populistycznych w Europie Wschodniej. Publicystka „Wiedomosti”, a także „The Washington Post”, „The Huffington Post”, „The New Republic”, „The American Interest”. Pisze przede wszystkim o wewnętrznej i zagranicznej polityce Rosji, niuansach systemu politycznego i konflikcie rosyjsko-ukraińskim.

Rosyjscy członkowie Klubu PL_RU spotkali się także ze studentami Szkoły Głównej Handlowej w debacie zorganizowanej we współpracy ze Studenckim Kołem Naukowym Spraw Zagranicznych.

Polecamy teksty na temat zmian w Rosji: