Debata
Polska, Węgry, Rosja. Wspólny mianownik?

Polecamy omówienie i zapis wideo debaty, która odbyła się w dniu 7 listopada (wtorek) 2017 w Fundacji Batorego.


Debata
Make Russia great again: czy kryzys Zachodu opłaca się Rosji?

Polecamy omówienie debaty „Make Russia great again: czy kryzys Zachodu opłaca się Rosji”, która odbyła się 6 kwietnia 2017 w siedzibie Fundacji Batorego.


Debata
Dobra zmiana. Spojrzenie z Moskwy

Polecamy nagranie i omówienie debaty „Dobra zmiana. Spojrzenie z Moskwy” z udziałem Aleksieja Czadajewa, Iwana Preobrażeńskiego i Pawła Puczkowa, która odbyła się 6 grudnia 2016 w siedzibie Fundacji Batorego.


Debata
Rosyjski zwrot na prawo

Polecamy nagranie i omówienie debaty „Rosyjski zwrot na prawo” z udziałem Aleksieja Czadajewa, Artioma Maguna, Jekateriny Kuzniecowej, Iwana Preobrażeńskiego i Marii Sniegowajej, która odbyła się 12 kwietnia 2016 w siedzibie Fundacji Batorego.


Debata
Gospodarka Rosji w czasach kryzysu

O rosyjskiej gospodarce w dobie globalnego kryzysu, ale też konfliktu rosyjsko-ukraińskiego i sankcji nałożonych na Rosję przez kraje Zachodu. Co obecna sytuacja gospodarcza oznacza dla rosyjskiej polityki – w wymiarze wewnętrznym i międzynarodowym, jaki ma wpływ na rosyjskie społeczeństwo?


Debata
Nowi i starzy wrogowie Rosjan

O „nowych” i „starych” wrogach Rosji, oraz zmieniających się sposobach ich identyfikacji.


Debata
Rosja: konserwatywny zwrot?

O postrzeganiu Rosji jako „mocarstwa neokonserwatywnego”, alternatywy dla słabej, liberalnej Europy. Czy konflikt Rosji i Zachodu faktycznie realizuje się także na poziomie idei?


Debata
„Rosja +/–”. Co ostatnie wydarzenia powiedziały nam o tym kraju?

Jak zmieniała się polityka wewnętrzna i zagraniczna Rosji za rządów Władimira Putina? Jaki wpływ na władzę ma rosyjskie społeczeństwo i czy w ogóle chce go mieć?


Debata
Nostalgia za komunizmem

O problemie nostalgii za ZSRR w rosyjskiej kulturze masowej, mediach i debacie publicznej. Jaki charakter mają odwołania do komunistycznej przeszłości, czy stoją za nimi określone wybory polityczne i ideowe?


Debata
Rosyjskie społeczeństwo a polityka: postawy, nowe zjawiska, inna polityka?

Jaki wpływ miały protesty z zimy 2011 roku na relacje miedzy władzą a społeczeństwem w Rosji? Czy stworzyły pole działania dla opozycji?