Z pozycji władzy

„World Goes Pop” bez wątpienia chce być wystawą ważną. Czy jednak się okaże wystawą przełomową? Czy ukształtuje na nowo świadomość międzynarodowej publiczności? Czy wpłynie na zmianę kryteriów i sposobów myślenia o relacjach na osi centrum – peryferie?


Polityka imigracyjna Rosji
nowe narzędzia i nowe wyzwania

Głównym źródłem zagranicznej siły roboczej w Rosji są objęte ruchem bezwizowym kraje WNP. Dalszy rozwój integracji i rozszerzenie Unii Eurazjatyckiej będzie naturalnie wpływać na politykę migracyjną Rosji.


Rosję jak do tej pory ratuje fakt, że Putin nie panikuje

„Gdybyśmy zawsze postępowali wedle porad naszych partnerów zza oceanu, to nigdy nie osiągnęlibyśmy nawet statusu państwa regionalnego – jak określają nas ci sami doradcy. Barak Obama – to postać odchodząca i dlatego wszystkie jego aktualne oświadczenia – szczególnie te wobec amerykańskich prawodawców to podsumowanie jego prezydentury – w tym polityki zagranicznej.”Maska Stalina
dysydenci i pietropawłowskie minarety

„Historia lubi ironię – to właśnie w leningradzkim Muzeum Rewolucji, już w dobie „Pieriestrojki”, przygotowywano pierwsze wystawy o dysydentach i stalinowskich zbrodniach oraz o rosyjskim liberalizmie, który pod koniec caratu miał się całkiem nieźle.”


Ucieczka od zacofania?
Polska transformacja jako projekt modernizacyjny

Piotr Koryś wraz z Maciejem Tymińskim podejmują próbę odtworzenia interpretacji procesu transformacji systemowej w Polsce i Europie Środkowo-Wschodniej w ujęciu prof. Jacka Kochanowicza, jako projektu modernizacyjnego. Wskazują słabości przyjętego rozwiązania jakie zauważył Kochanowicz, zdefiniowane role państwa i jego instytucji, oraz prognozy na najbliższą przyszłość: szanse i bariery stojące przed Polską w najbliższych latach.