Spotkanie XI
Ewolucja systemu politycznego. Przypadek Polski, przypadek Rosji.

XI spotkanie Klubu PL_RU poświęciliśmy zwrotowi ku autorytaryzmowi, jego symptomom w Polsce i Rosji, konsekwencjom i roli społeczeństwa w obronie wartości demokratycznych.


Spotkanie X
Współczesne „rewolucje”

X spotkanie Klubu PL_RU postanowiliśmy poświęcić zmianom zachodzącym w świecie Zachodu i ich znaczeniu dla Rosji i Polski. Temat spotkania – Współczesne „rewolucje” – został wybrany nieprzypadkowo: w stulecie rewolucji sytuacja w Rosji wydaje się względnie przewidywalna, tymczasem niepokój i poczucie niestabilności zagościły w świecie Zachodu.


Spotkanie IX
Aktywność społeczna vs polityczność, apolityczność, antypolityczność

IX spotkanie Klubu poświęciliśmy kwestii aktywności społecznej i pytaniu o to, czy można działać w życiu publicznym jednocześnie pozostając apolitycznym. Uczestnicy spotkania, zastanawiali się, czy apolityczność jest wartością, która uwiarygodnia działania, czy też przeszkodą w efektywnym rozwiązywaniu problemów.


Spotkanie VIII
Polska. Rosja. Konserwatywna rewolucja?

Tematem ósmego spotkania Klubu był konserwatyzm w Polsce i Rosji. Dyskutowano o tym, jaką wizję państwa i społeczeństwa proponuje rosyjski „projekt konserwatywny”? Czy jest on jedynie narzędziem polityki Kremla, czy też faktycznie można mówić o zmianie istotnych dla Rosjan wartości? Rozmawiano także o konserwatyzmie w Polsce oraz o nasileniu postaw konserwatywnych w całej Europie.


Spotkanie VII
Ekonomia–Demokracja–Autorytaryzm

Spotkanie poświęcono relacjom między ustrojem politycznym a przyjętym modelem gospodarczym w Rosji i w Polsce.


Spotkanie VI
Miasta i ruchy miejskie

Na kolejnym spotkaniu Klubu PL_RU debatowano nad znaczeniem miast i ruchów miejskich
w zmieniających się społeczeństwach i ich roli w procesach modernizacyjnych.


Spotkanie V
Wojny kulturowe

Podczas spotkania Klub PL_RU debatował nad zjawiskiem tak zwanych „wojen kulturowych”
i ich roli w relacjach politycznych, społecznych i kulturowych.


Spotkanie IV
Polska i Rosja a tożsamość Europy Wschodniej

Spotkanie dotyczyło stosunku Polaków i Rosjan do Europy Wschodniej. Szukano także odpowiedzi na pytanie dlaczego pozostaje ona tak ważna w polityce obu krajów.


Spotkanie III
Polska i Rosja – rozliczenie z komunizmem

Rozmowy w czasie trzeciego spotkania poświęcono stosunkowi do komunistycznej przeszłości w obu krajach. Poruszono także problem rozliczeń i wpływu przeszłości na dzisiejsze życie polityczne i społeczne.


Spotkanie II
Polska i Rosja – zmieniające się społeczeństwa

Spotkanie poświęciliśmy rozmowie o zmianach społecznych, jakie zachodzą w Polsce i Rosji w ostatnich latach oraz miejscu młodego pokolenia.