Żyd, pedał, neoliberał

„Neoliberał to bestia bez serca żywiąca się krwią robotników i inteligencji pracującej oraz dążąca do nowych form niewolnictwa”. O straszeniu liberalizmem i przyczepianych mu łatkach ideologicznych.


Wolność oddolna: rozwój społeczeństwa obywatelskiego w Rosji

O rozwoju rosyjskiego społeczeństwa obywatelskiego od lat 80. i jego obecnej sytuacji pisze Grigorij Ochotin.


Dopóki nie wejdą władzy w drogę

„Najczęściej podejście Rosjanina jest następujące:
oby jak najmniej ode mnie zależało i obym jak najmniej musiał robić. Przyjdą i zrobią za mnie.
Ale to może się zmieniać pod wpływem tego, co dzieje się wokół, dobrych przykładów z otoczenia.
Sukcesy jednych mobilizują drugich do działania.”

Z Michaiłem Fiszmanem, redaktorem naczelnym portalu Slon.ru, rozmawia Krzysztof Mrozek.


Radykalizacja demokratycznych miast

Nawet skrajne, uchodzące za niebezpieczne ruchy społeczne stanowią składową demokracji. Gwałtowne protesty i demonstracje stanowią sygnał istnienia w społeczeństwie palących konfliktów i wezwanie do ich rozwiązania.


Sztuka w przestrzeni publicznej

Sztuka w przestrzeni polskich miast jest coraz bardziej widoczna. Działania artystyczne realizowane na ulicach i placach napotykają jednak na wiele trudności, często także ze strony społeczności, do których są kierowane.


Jak zwiększyć udział mieszkańców w podejmowaniu realnych decyzji o mieście?

Aby mieszkańcy angażowali się w rządzenie miastem, urzędnicy muszą zacząć traktować ich nie jak petentów, lecz jak partnerów do rozmowy. Tylko w ten sposób da się zburzyć mur nieufności między nimi.


Takie sobie miasta. Kultura średnich miast

Średnie miasta pozostają na marginesie wielu ważnych dyskusji i procesów rozwojowych, także w obszarze kultury. Aby uwolnić ich potencjał, państwo musi w większym stopniu uwzględnić ponad 10 milionów ich mieszkańców w swojej polityce kulturalnej.