Przyczyny i przebieg współczesnych rewolucji

W dzisiejszych czasach zalewają nas zewsząd informacje o kolejnych „rewolucjach”: w produkcji okien, samochodów i smartfonów, które pojawiają się niemalże w tej samej linijce co informacje o dramatycznych wydarzeniach na kijowskim Majdanie czy też informacje nt. tak zwanej „arabskiej wiosny”.


„Nowy populizm” jako wyzwanie i obszar możliwości

Historia nie rozwija się liniowo – od czasu do czasu zdarzają się „odpływy”. I siła kolejnego odpływu – z powrotem ku porządkowi liberalnemu oraz nowoczesnemu systemowi organizacji społecznej – będzie prawdopodobnie proporcjonalna do szkód wyrządzonych dziś przez populistów.


Czy to, co dzieje się na Zachodzie i w Rosji, można uznać za rewolucje?

Jeśli upieramy się przy „rewolucyjności” obecnych zmian, to powinniśmy je porównywać (czy raczej zderzać) z czymś typologicznie pokrewnym. A przemiany 1968 roku i obecne wykazują podobieństwa co najmniej w dwóch aspektach: 1) w obu obecny był patos antysystemowy; 2) na arenie politycznej pojawiły się siły, którym wcześniej proponowano jedynie milczące wpisanie się w istniejący konsensus.


Gdy demokracja przegrywa z symbolami

Liberalne elity zrezygnowały z tworzenia wspólnoty i zapomniały o ludzkiej potrzebie godności, rozumianej inaczej niż wzrost gospodarczy czy udział w wyborach. I tak otworzyły drogę do nacjonalizmu.


Modernizacja i rozłam elit. Cztery pytania

Prowadzona przez premiera Dmitrija Miedwiediewa modernizacja Rosji w sferze technologii i metodyki władzy postępuje, lecz nie wytrzymuje próby w sferze symbolicznej. Irina Czeczel wskazuje cztery pytania, jakie warto sobie o nią zadać: Kogo ma integrować? Do czego ma prowadzić? Kiedy będzie skuteczna, a kiedy nie? Jaka Rosja właściwie ma podążać drogą modernizacji?


Idea polska, idea rosyjska

Z Pawłem Rojkiem, autorem Przekleństwa imperium, rozmawia Marcin Herman


Niech znów będzie jak dawniej

Rosja to kraj konserwatywny. Z tą tezą zgadzają się dziś prawie wszyscy. I ci, którzy uważają się za zwolenników tej czy innej wersji konserwatyzmu, i ci, którzy próbują opierać się panującej obecnie modzie na konserwatyzm i narzekają na niemożność postępu na siódmej części lądu. Dlaczego w takim razie wzorem konserwatyzmu dla reszty świata dalej pozostaje Anglia i USA, a nie Rosja?


Jak uratować kapitalizm?

Dziś państwa coraz częściej tracą możliwość występowania wobec rynków z pozycji suwerennych. Pierwszą powinnością każdego, komu zależy na liberalnej demokracji, powinno być odzyskanie polityki dla obywateli, czyli stworzenie zestawu reguł, dzięki którym polityka może być wobec kapitalizmu współzależna, ale autonomiczna.


O rynku i demokracji

Wolny rynek i demokracja nie są tak dobraną parą, jak mogłoby się wydawać. Jeśli chcemy je utrzymać, powinniśmy zastanowić się nad relacją między nimi.


Dlaczego temat Unii Euroazjatyckiej wciąż powraca?

I jak UE powinna odpowiedzieć na propozycję Moskwy, żeby stworzyć wspólną przestrzeń gospodarczą?