Kamień na kamieniu? Dylematy wszechwładzy i bez-władzy w repertuarze postkrymskich elit Rosji

Do zajęcia Krymu reżim był w stanie kryzysu. Niewykluczone, że siła efektu jaki ono wywołało mimo wszystko okazała się nieoczekiwana dla decydentów.


Narodowa teologia czy czy chrześcijaństwo z plebiscytu?

„Russkij mir” jako koncepcja budowy narodowej społeczności chrześcijańskiej
i „rosyjska” prawosławna tożsamość. W jaki sposób o nich rozmawiać?


Do Moskwy, do Moskwy

Ten projekt wynikł nieoczekiwanie – w pustce – i stał się źródłem wielu prądów , zarówno we współczesnej reżyserii, jak i w kręgu popularnej miejskiej laby. Interaktywność w takiej lub innej postaci już dawno stała się nieodłącznym elementem teatru – również krajowego; zdaje się, że niepoślednią rolę odegrał w tym internet i gry video.


Rosja i Europa
wieczny powrót

Konflikt Rosji z Zachodem skutkuje pobocznym efektem modernizacji i jednocześnie stymuluje jej trwanie. Końcowe przezwyciężenie oderwania Rosji od Europy nie zależy nie od geografii, ani od historii, ale od zmiany perspektywy rosyjskiej klasy politycznej, oraz od stworzenia współczesnego, konkurencyjnego i legalnego systemu politycznego. Taka możliwość mimo wszystko wciąż stoi przed współczesną Rosją.


Radziecki stryszek rosyjskiej blogosfery

O nostalgicznych ścieżkach rosyjskiej pamięci historycznej w kontekście kryzysu tożsamości prowokującego do idealizacji przeszłości.


Histeryczny makiawelizm, albo dlaczego działania Rosji na Ukrainie polegają na cynicznym kopiowaniu Zachodu

Konflikt nie jest wyłącznie rozgrywką rachunkową w rodzaju tych, jakie rozpatruje politologiczna teoria gier, ale także turniejem znaczeń z wymianą retorycznych manipulacji.


Rosja i ropa

Rosja musi korygować tegoroczny budżet, oparty na nierealnym założeniu, że baryłka będzie kosztować 50 dolarów. Kilka dni temu resort finansów zabrał się za 10-procentowe cięcie wydatków, ale już widać, że to za mało. Cięcia dotyczą większości sfer życia państwa, poza wydatkami wojskowymi i socjalnymi.


Z pozycji władzy

„World Goes Pop” bez wątpienia chce być wystawą ważną. Czy jednak się okaże wystawą przełomową? Czy ukształtuje na nowo świadomość międzynarodowej publiczności? Czy wpłynie na zmianę kryteriów i sposobów myślenia o relacjach na osi centrum – peryferie?


Polityka imigracyjna Rosji
nowe narzędzia i nowe wyzwania

Głównym źródłem zagranicznej siły roboczej w Rosji są objęte ruchem bezwizowym kraje WNP. Dalszy rozwój integracji i rozszerzenie Unii Eurazjatyckiej będzie naturalnie wpływać na politykę migracyjną Rosji.


Rosję jak do tej pory ratuje fakt, że Putin nie panikuje

„Gdybyśmy zawsze postępowali wedle porad naszych partnerów zza oceanu, to nigdy nie osiągnęlibyśmy nawet statusu państwa regionalnego – jak określają nas ci sami doradcy. Barak Obama – to postać odchodząca i dlatego wszystkie jego aktualne oświadczenia – szczególnie te wobec amerykańskich prawodawców to podsumowanie jego prezydentury – w tym polityki zagranicznej.”