Greetings!
Приветствуем!
Website is ready. The content is to be added.
Сайт только что создан. Содержимое появится позже.

Klub PL_RU jest forum wymiany myśli i współpracy pomiędzy przedstawicielami młodego pokolenia polskich i rosyjskich ekspertów, publicystów i działaczy. Wśród ponad setki uczestników Klubu znajdują się zarówno politolodzy, socjologowie, ekonomiści, jak i historycy idei, artyści czy antropolodzy kultury. Spotkania Klubu odbywają się dwa razy w roku w siedzibie Fundacji Batorego w Warszawie, a każde z nich poświęcone jest odrębnemu problemowi, zarówno z dziedziny polityki wewnętrznej, jak i międzynarodowej Jak funkcjonuje Uber tłumaczyć nie trzeba. Każdy o nim słyszał, ba! niemal każdy korzystał z niego chociaż raz. Pozornie przyjazna dla podróżujących aplikacja, nowatorska i dostępna. A to tak naprawdę kwintesencja współczesnego kapitalizmu. W ostatnich latach mowa nienawiści upowszechniła się w polskim dyskursie publicznym na niespotykaną wcześniej skalę. Winę ponoszą za to politycy, media, niski poziom edukacji i pozbawiony jakiejkolwiek kontroli Internet. Unia Europejska stoi na zakręcie – targana kryzysem strefy euro, falą uchodźców i Brexitem, nigdy nie będzie już taka jak przedtem. To paliwo dla eurosceptycznej narracji PiS. Wobec niezrozumienia istoty integracji europejskiej przez prawicowo-liberalną opozycję, otwiera się pole dla lewicy. To ona jest ostatnią nadzieją by obudzić w Polakach euroentuzjazm.

ISPsystem © 1997 - 2021